KMO portefeuille

De KMO-portefeuille is steunmaatregel van de Vlaamse Overheid voor Vlaamse KMO's en vrije beroepen.
Een subsidie die aangevraagd kan worden voor opleiding en advies. Het steunbedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.  

WAT IS DE KMO PORTEFEUILLE?

 

 

 

 

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel van de Vlaamse Overheid die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener zoals Trendwolves. Eerst registreert u zich online, vervolgens dient u uw aanvraag in voor een subsidie en tenslotte stort u uw aandeel van de kostprijs in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

De kmo-portefeuille maakt het ondernemers mogelijk jaarlijks 10.000 tot 15.000 euro subsidies aan te vragen voor opleidingen en advies bij erkende dienstverleners. Ontdek hier hoeveel subsidies u kan krijgen. 

Trendwolves is een erkende dienstverlener voor zowel opleidingen (workshops) als advies (lezingen, strategische consult).
Ons erkenningsnummer is DV.A218666

 

KOM IK AANMERKING?

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet jouw onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De subsidie is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kno-definitie of u oefent een vrij beroep uit. 
  • Uw onderneming  heeft een aanvaarde rechtsvorm
  • De subsidie wordt enkel toegekend aan de vestigingen (en bijhorende werknemers of werkgevers) gelegen in het Vlaams Gewest.
  • De onderneming moet tot de privésector behoren (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
  • De subsidie wordt enkel toegekend aan ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit op basis van de NACEBEL-codes. 

De publieke dienstverleners en vzw's komen niet in aanmerking voor steun.

 

HOE VRAAG IK EEN SUBSIDIE AAN ?

Vooraleer u een subsidie kan aanvragen, moet u zich eerst registreren als persoon en vervolgens als onderneming.
Pas wanneer beide accounts gekoppeld zijn, kan u uw aanvraag indienen. Het lijkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.

Een subsidieaanvraag voor een opleiding kan tot ten laatste 14 dagen na de eerste les worden ingediend via de webapplicatie van de kmo-portefeuille. 

Is uw onderneming al geregistreerd, dan kan u onmiddellijk uw aanvraag indienen. (punt 4 stappenplan)

 

1. Registreer u als persoon met uw eID of uw federale token op www.kmo-portefeuille.be. (login kmo-portefeuille)

 2. Registreer uw onderneming en koppel die aan uw persoonlijke registratie. Deze registratie is éénmalig.

3. U ontvangt per post een brief met een URL die u toegang biedt tot een webapplicatie die de registratie afrondt. Van zodra dit is gebeurd, kan u uw subsidie aanvragen. 

4. U schreef zich in voor een opleiding of voor advies.
U ontvangt van Trendwolves een bevestigingsmail met daarin de nodige gegevens voor uw aanvraag via de www.kmo-portefeuille.be 

6. Daar logt u in met uw eID of uw federale token.
Kies uw bedrijf waarvoor u een subsidie wil aanvragen. 
Klik op KMO-portefeuille en nadien nieuwe subsidie aanvragen.

 
Houd uw bevestingsmail bij de hand om uw aanvraag te vervolledigen.  

7. Wanneer u in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo).
Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd. 

8. Van zodra u gestort heeft, vult de Vlaamse Overheid de elektronische portefeuille aan. 

9. Nu kan u Trendwolves met de elektronische portefeuille betalen op www.kmo-portefeuille.be.
Dit is het bedrag excl. BTW en evenuele kosten waarvoor deze subsidies niet in aanmerking komen.

10. U stort tenslotte nog voor de vervaldag van de factuur het BTW-bedrag + eventuele niet subsidiabele kosten (vb. catering > €25/dag/deelnemer) op rekening van Trendwolves. 

 

HOEVEEL ZAL DIE SUBSIDIE BEDRAGEN?

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

Kleine ondernemingen krijgen 40% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 10.000 euro.
Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000 euro.

Het minimum projectbedrag voor een opleiding bedraagt 100 euro, voor advies 500 euro. Subsidies zijn niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.
Btw en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Niet-subsidiabele kosten zoals catering,  dienen rechtstreeks aan de dienstverlener betaald te worden.

Meer weten?

Agentschap Ondernemen 
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - Dienst kmo-portefeuille 
Koning Albert II – laan 35 bus 12 
1030 Brussel 
T 1700 
F 02 553 37 88 
kmo-portefeuille@vlaanderen.be
www.agentschapondernemen.be